Gửi địa chỉ email để nhận thông tin

Thảo luận trong 'Thông báo BCN khoa, nhà trường.'

  1. tomorrow

    tomorrow Faculty

    Hiện nay các lớp của khoa đã có địa chỉ email, các thông tin về ĐT&CTSV vẫn thường xuyên được gửi theo kênh này. Nếu SV nào muốn nhận được thông tin về địa chỉ email riêng thì gửi địa chỉ về cho PCN khoa phụ trách CTSV: dvtuan1963@gmail.com. Trong điều kiện học tín chỉ như hiện nay, điều này là rất cần thiết.
     

Chia sẻ trang này