Diễn đàn trao đổi - khoa công trình - trường đại học hàng hải Việt Nam

bởi bbkid.dao vào 25/9/12
http://nq8.upanh.com/b5.s30.d1/e7ac9c61b4af6d53cd24383e12da7d31_49451328.xd1.jpg
Ngành xây dựng

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Ngành Bảo đảm an toàn hàng hải...
bởi minhnguyen vào 18/9/12
DOWNLOAD
Cập nhật danh sách học vét khoa công trình bắt đầu từ 18/09/2012. Các đồng chí khóa 49 chú ý.
bởi minhnguyen vào 9/8/12
http://sinhvienhanghai.net/forum/attachments/300842_389498504437941_742658043_n-jpg.876/
*Ghi chú: 1. Điểm sàn nêu trên áp dụng cho thí sinh khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên). Các thí sinh thuộc các khu vực 2, 2NT, 1 và thuộc đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ GD& ĐT.
2. Riêng 2 chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác Máy tàu biển không tuyển nữ và yêu cầu: tổng thị lực hai mắt của thí sinh phải đạt từ 18/10 trở lên, không mắc các bệnh...